• 2
 • baner 1

Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư tiềm năng

line

Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư tiềm năng

Ngày đăng: 26/07/2013

 • Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn ở cực Bắc Việt Nam, có tổng diện tích 2.356,8km2 bao gồm địa giới hành chính của 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc được hình thành trong suốt lịch sử tiến hoá địa chất từ hơn 540 triệu năm qua...

  Công viên địa chất là địa bàn cư trú của 17 dân tộc - quá trình phát triển và gắn bó lâu dài của cư dân các dân tộc trên vùng cao nguyên đá đã để lại những dấu ấn văn hoá đậm nét. Các tập quán trong sinh hoạt và sản xuất, lễ hội, kiến trúc nhà ở…

  Bên cạnh đó, Công viên địa chất hiện có khu Bảo tồn thiên nhiên Du Già (Yên Minh) và khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn (Quản Bạ) là nơi bảo tồn một số loại gen động thực vật đặc hữu như: Voọc mũi hếch, cây Bảy lá một hoa, Bách Vàng, Thông đỏ…

  Mục tiêu chính của Quy hoạch là bảo tồn tôn tạo và liên kết các giá trị di sản địa chất, văn hoá - lịch sử và đa dạng sinh học trong Công viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục và gìn giữ các giá trị di sản quốc tế; Tạo một sinh kế mới cho cộng đồng trên cơ sở khai thác, rèm sáo gỗ phát huy các giá trị di sản cho phát triển du lịch để phát triển kinh tế, trước mắt để xoá đói giảm nghèo, sau đó tiến tới phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thành khu du lịch quốc gia có vai trò động lực trong phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực Tây Bắc, phục vụ mục tiêu lâu dài là đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị cho quốc gia.

  Nội dung chính dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn 2030: Quy hoạch đầu tư bảo tồn các giá trị di sản địa chất, di sản văn hoá - lịch sử và đa dạng sinh học thông qua quy hoạch xây dựng ba công viên chuyên đề theo các loại hình di sản đặc thù có ý nghĩa khoa học, giáo dục và văn hoá tầm quốc gia, quốc tế. Quy hoạch đầu tư bốn trung tâm du lịch khai thác phát huy giá trị các di sản phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua đầu tư phát triển du lịch. Quy hoạch đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng: Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông (Quốc lộ, tỉnh lộ, đường vào các khu du lịch). Đầu tư hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và nước cho phát triển du lịch. Đầu tư phát triển mới và khôi phục các làng nghề. Quy hoạch đầu tư tạo nguồn nhân lực phục vụ bảo tồn và phát triển du lịch. Đầu tư tuyên truyền bảo vệ di sản, quảng bá du lịch.

  Sau khi công bố Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Giang đã bắt tay ngay vào việc triển khai xây dựng các Quy hoạch chi tiết Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2013 - 2020 và tầm nhìn 2030. Song song với việc đề ra các giải pháp để kêu gọi và thu hút các dự án đầu tư trên Công viên địa chất để phát huy các ưu thế riêng có về giá trị các di sản (địa chất, văn hoá, đa dạng sinh học) và các tiểu vùng khí hậu, tự nhiên…

  Đây là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình thực hiện quy hoạch tổng thể công viên, đưa công viên trở thành điểm đến lý tưởng của khách du lịch trong, ngoài nước và cũng là cơ hội để các nhà đầu tư tiềm năng hướng tới tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần tích cực bảo tồn các di sản và phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn - một vùng biên cương cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam.